IV.rész

Poliuretán tetők (A-tól Z-ig) -

·         Hibák és azok okai

·         Könnyű hibák

·         Javítható hibák

·         Nem javítható hibák

Hibák és azok okai


A poliuretán tetők hibái gyakorta témái más technológiák képviselőinek. Sajnos, számos (mindmáig működő) cég szentelődött bővebben ennek a témának. Az erős túlkínalatú cseh piacon a befektetések érezhető csökkentésével természetesen visszaélnek a keményhab hibás alkalmazásainak felsorolásával - sok esetben "minden áron" a valós okok ismeretének hiányában is. Semmi esetben sem szeretném a hibákat könnyelműen vagy alulértékelve kezelni. Való igaz, hogy számos alkalmazás áll nem megfelelő szinten, így a befektetők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek.
A hibák három csoportba oszthatók - könnyű, javítható és nem javítható hibákra. Ennek okai különbözőek lehetnek, de alapvetően ezeket különböztetjük meg:

·         a kivitelezés időjárási körülményeinek figyelmen kívül hagyása

·         az alapfelület nem megfelelő állapota

·         az alapanyag nem megfelelő fajtája és minősége

·         a szórás technikája

·         a technológiai berendezés típusa és állapota.


Természetesen előfordulhat több ok együttes közrejátszása is, így a következmények annál súlyosabbak.
 

 

Az oldal tetejére  

Könnyű hibák


Általánosan elmondható, hogy olyan hibákról van szó, amelyek nem akadályozzák az üzemeltetést, vagy a tető használatát, és amelyek a következő karbantartáskor megszüntethetők (a PUR keményhabos tetőket eddig karbantartásos tetőként alkalmazták). A karbantartási folyamat természetesen függ az alkalmazott UV védőbevonattól, például az akril bázisú bevonat élettartama 5 és 7 év közötti.
A könnyű hibák közé tartozik

·         az UV réteg kisebb sérülései,

·         a felületi mechanikus sérülések az 1. réteg mélységéig,

·         felületi repedések a jégdarabok csúszása mentén (megfagyott pocsolyák),

·         a madarak okozta kisebb sérülések,

·         a tetőhéjazat kis felületű sérülése beleértve a bitumenes lemez alapfelületét (áthaladáskor alacsony behajlás),

·         kisebb dudorok a keményhabban a harmadik (utolsó) rétegben.Bizonyos hibák (például a legutóbbi) az avatatlan szem számára esztétikailag hiányosak. Ha viszont a keményhabot megfelelően eldolgozták, vagyis nem vált nedvszívóvá, nincs mitől tartani. Az UV réteg felújításánál a kisebb sérüléseket jól össze kell seperni, a pocsolyák helyén vastagabb bevonatot kell alkalmazni, és a tető továbbra is megfelelően használható.
A könnyű és javítható hibák között említhető a szórás egyenletessége. A rétegvastagság egyenletessége, illetve a rétegvastagság tűréshatára a dolgozó tapasztalatán, a felhordó pisztoly tisztaságán és beállításán múlik. Az egyenetlen szórás tócsásodást és az UV-védő bevonat sérülését okozza. Az egyenetlen szórás azonban nem jelenti az alapfelület egyenetlenségeinek másolását. A legfeljebb 20 %-os egyenetlenség nem minősül hibának.
 

 

Az oldal tetejére  

Javítható hibák


Ez a kategória nagyon széles, és számos hatás okozta hibákat tartalmaz:

·         a PUR réteg elválása az alapfelülettől - amit okozhat az alapfelület alacsony hőmérséklete szóráskor, a szennyezett vagy nedves alapfelület, illetve a nem megfelelő keverékarány.


Ennek javítása a felpúposodott felület eltávolításával és az új hab felhordásával végezhető el.

·         hólyagok keletkezése az egyes rétegek között - ez szintén a nem megfelelő körülmények mellett történő alkalmazást (a levegő relatív páratartalma) vagy a technológiai berendezés hibás állapotát jelzi (az összetevők nem megfelelő keverése, az egyik kondenzátum tartalmú összetevő csepegése a pisztolyból). Ritkán a hólyagok a helyi tapadás romlása miatt is keletkezhetnek szóráskor, ezeket azonban minden habréteg tartalmazza.


Ennek javítása a felpúposodott felület eltávolításával és az új hab felhordásával végezhető el.

·         a körülhatárolt terület nedvszívó, puhább habbal - a keverési arány pillanatnyi kiesésének következménye (a gép meghibásodása, az egyik anyagösszetevő kiesésének figyelmen kívül hagyása, stb.).


Ennek javítása a felület eltávolításával és az új hab felhordásával végezhető el.

·         a hab elválása a lemezfelülettől - ennek oka a lemezfelület (új) nem megfelelő zsírtalanítása vagy a beeresztő réteg hiánya. A kivitelezés alacsony hőmérséklete (10°C alatt) is okozhatja a lemezfelülettől való elválást.


Ennek javítása a felület eltávolításával és az új hab felhordásával végezhető el.

·         a hab elválása a vakolattól - a hiányos szellőzésű vakolat miatt a hab a vakolattal együtt válik el az alapfelülettől. Ilyen esetben ajánlott a vakolat leverése és a hab közvetlenül a falazatra történő alkalmazása vagy a vakolat kijavítása. A kifehéredett fal vagy vakolat szintén magában hordozza az elválás kockázatát - a mész szeparálja a habot a vakolattól.


Ennek javítása a felület eltávolításával és az új hab felhordásával végezhető el.

·         repedések vagy rések két réteg között vagy a teljes habrétegen át - ennek egyik lehetséges oka a dilatációs rés hiánya vagy az alapfelület hirtelen abnormális elmozdulása. Ennél súlyosabb hiba a keverési arány figyelmen kívül hagyása.


Ennek javítása a dilatációs sáv elhelyezésével, a felület eltávolításával és az új hab felhordásával végezhető el.
 

 

Az oldal tetejére  

Nem javítható hibák


A szakszerűtlenül kivitelezett vagy az ügyfél szándékos „megrövidítését” célzó kivitelezések eredménye. Olykor előfordulhat, hogy az ügyfél gyakorol nyomást a munka korábbi befejezésére - ha a kivitelező képtelen megvédeni az alkalmatlan időjárási viszonyok érvét.
 

A keverési arány be nem tartása- („a hab aláhálósodása“) ennek oka a teljes felületen:
a nem megfelelő időjárási körülmények
a nem megfelelő technológiai berendezés
a képzetlen és tapasztalatlan személyzet.
Ebben az esetben a hibás hab egész szakaszait el kell távolítani, és újra fel kell hordani szórással


Az alapfelület előkészítésének elhanyagolása- pl. a teljesen szétfoszlott bitumenes lemezek eltávolítása, mivel az azok alatt vagy között lévő magas nedvességtartalom súlyos hibákat okozhat (a lerakott sávok szeparálódásával nagy dudorok keletkeznek).


Nagyon hűvös időjárásban történő alkalmazás(10°C alatt, 70 % relatív páratartalom felett) a keményhab rendkívül rossz tapadását okozza, és változnak a hab mechanikus tulajdonságai is - törékennyé, nedvszívóvá válik.
A keményhab szórásakor figyelembe kell venni, hogy a habkéződésben közreműködő vegyi reakció során olyan erők keletkeznek, amelyek különböző irányokban fejtik ki hatásukat, és a szerkezethez kötődnek. Itt azt kell betartani, hogy az alapfelület - a párkányok, csepegők, szélfogók, stb. - szilárdak legyenek és szilárdan rögzüljenek az alapfelülethez. Bizonyos esetekben az alapfelület vagy a szerkezet vastagsága deformálódhat és hibákat okozhat.
Kivételes esetben a PUR hab sérülését a nem megfelelő anyagszállítás is okozhatja. A hibák túlnyomó többsége azonban a kivitelezésben gyökerezik. Ahogy már a bevezetőben említettem, az építőipar hazánkban is rendkívül beszűkült, és a megrendelések egyre inkább az alacsonyabb árak javára dőlnek el. Ez a műtárgy minőségében is megnyilvánul - a PUR technológia esetében ez a nem megfelelő alapanyagok használatához vezetett (a könnyebb a hab az elfogadhatónál, változik a szórás vastagsága, az alapfelület nem megfelelő vagy egyáltalán el nem végzett előkészítése, stb.).
A szórás kivitelezésekor az összes feltétel figyelembe vétele mellett az eredmény mentes a kockázatoktól. Sajnos a szakmai szemináriumok hozzászólásai és a szakfolyóiratok cikkei sokszor csak a problémákat emlegetik. Ezzel szemben keveset hallani a kiváló minőségű kivitelezésről, amely sokkal gyakrabban fordul elő. Vajon mindez csupán véletlen vagy szándékos?
 

 

Az oldal tetejére

Poliuretán szigetelőrendszerek kivitelezésével:
replika omega

first copy watches omega imitation